Nemokamas pristatymas Lietuvoje visiems užsakymams nuo 50€ | Aukščiausios kokybės gintaro dirbiniai

Žiūrėti

Paslaugų Teikimo Sąlygos

APŽVALGA

Šią svetainę valdo „Amber Seven“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Amber Seven“. „Amber Seven“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite rasti šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugos sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką. čia nurodoma ir (arba) prieinama nuoroda. Šios paslaugų teikimo sąlygos tinka visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojus, kurie yra suprojektuoti, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendradarbiai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apribojamas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie yra pridėti prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

1 SKIRSNIS. Internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje arba esate pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiu neteisėtu ar neteisėtu tikslu, taip pat naudodamiesi Paslauga nepažeisite jokių įstatymų savo jurisdikcijoje (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.
Pažeidus ar pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokių paslaugų.
Suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduodamas nešifruotas ir įtraukti a) perdavimas įvairiais tinklais; ir b) pakeitimai, siekiant suderinti tinklus ar prietaisus ir pritaikyti juos prie techninių reikalavimų. Kredito kortelių informacija visada užšifruojama perduodant per tinklus.
Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų sutikimo negauti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ar naudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga. .
Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumo sumetimais ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKIRSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, PILNUMAS IR LAIKOTARPIS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikiama informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrajai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi arba ji turėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliavimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir yra teikiama tik jūsų informacijai. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už mūsų svetainės pokyčių stebėjimą.

4 SKIRSNIS – PASLAUGŲ PAKEITIMAI IR KAINOS

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar jos turinį).
Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima rasti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jas galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje pasirodančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, bet neprivalome. Šia teise galime naudotis kiekvienu atveju atskirai. Mes pasiliekame teisę apriboti siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas negalioja, jei tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad bet kokios klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS – SĄSKAITOS TIKSLUMAS IR SĄSKAITOS INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba pagal tą pačią kreditinę kortelę, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami su el. Pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie visus pirkinius, atliktus mūsų parduotuvėje. Jūs sutinkate greitai atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. Pašto adresą ir kreditinės kortelės numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus susisiekti su jumis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS. PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių, kokie yra, ir „prieinamų“ be jokių garantijų, pareiškimų ar bet kokių sąlygų ir be jokio pritarimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios ar susijusios su jūsų pasirinktų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.
Bet koks naudojimasis pasirinktiniais įrankiais, siūlomais svetainėje, yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinęs sąlygas, kuriomis įrankius teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai).
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neturėsime jokios atsakomybės ar atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS. VARTOTOJO PASTABOS, ATSILIETIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei, mūsų prašymu, jūs siunčiate tam tikrus konkrečius pasiūlymus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų prašymo, jūs siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu. (bendrai – „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu, be apribojimų, mes galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip bet kokioje terpėje naudoti bet kokius jūsų persiųstus komentarus. Mes neprivalome ir neprivalome (1) konfidencialiai teikti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba 3) atsakyti į visas pastabas.
Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nešvankus ar kitaip prieštaraujantis arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nešvankios medžiagos, be to, joje nėra kompiuterio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti melagingo el. Pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu ar savęs ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už bet kokius jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje ar Tarnyboje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, pervežimo laikais ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Tarnyboje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant tai, kad pateikėte užsakymą) .
Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją, esančią Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Nenurodžius jokios nurodytos atnaujinimo ar atnaujinimo datos, taikytos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, reikėtų nurodyti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMI NAUDOJIMAI

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) paraginti kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenksmingus kodus, kurie bus naudojami arba gali būti naudojami bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamštas, sukčiavimas, farmacija, dingstis, voras, nuskaitymas ar kasymas; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimą.

13 SKIRSNIS – GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kada atšaukti paslaugą, jums apie tai nepranešę.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudodamiesi paslauga ar negalėdami ja naudotis esate atsakingi tik jūs. Paslauga ir visi produktai ir paslaugos, pristatyti jums per paslaugą, yra (išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodėme mes) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip galima“ jūsų naudojimui, nepateikiant jokių tiesioginių ar kitokių garantijų ar sąlygų. numanomos, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su perkamumu, prekybine kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumu, nuosavybės teise ir pažeidimu.
Jokiais atvejais „Amber Seven“, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, dukterinės įmonės, agentai, rangovai, internai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos išdavėjai neatsako už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiančius, specialius ar bet kokio pobūdžio pasekmės, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, pagrįstą sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitaip, atsirandančią dėl bet kurios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojant paslaugą, naudojimą ar bet kokias kitas pretenzijas, susijusias su jūsų ar paslaugos naudojimu, įskaitant bet kokias bet kurio turinio klaidas ar praleidimus, arba bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirta naudojantis paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per paslaugą, net jei jiems buvo pranešta apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už padarinius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu.

14 SKIRSNIS. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, apginti ir laikyti nepavojingus „Amber Seven“ ir mūsų patronuojančioms įmonėms, dukterinėms įmonėms, dukterinėms įmonėms, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijos išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, stažuotojams ir darbuotojams, nekenksmingiems dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, kuriuos moka bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias paslaugų teikimo sąlygas ar dokumentus, kuriuos jie įtraukė kaip nuorodą, arba dėl jūsų įstatymų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimo.

15 SKIRSNIS. PASTABA

Tuo atveju, kai kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti ar nevykdoma, vis dėlto tokia nuostata turi būti vykdoma tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, ir laikoma, kad neįvykdoma dalis yra atskirta nuo šių Sąlygų. Įteikimas toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 SKIRSNIS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.
Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jas nutraukiate jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei vieninteliu sprendimu jums nepavyks arba įtariame, kad nesilaikėte, nesilaikote bet kurio šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visas mokėtinas sumas. iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS – VISAS SUSITARIMAS

Tai, kad mes nesinaudojame ar nevykdome jokių šių paslaugų sąlygų teisių ar nuostatų, nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga, sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar tuo pat metu galiojančias sutartis, komunikacijas ir pasiūlymus žodžiu ar raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami rengiančiai šaliai.

18 SKIRSNIS – VALSTYBĖ TEISĖ

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame Jums Paslaugas, bus reguliuojamos ir aiškinamos pagal Europos Sąjungos įstatymus.

19 SKIRSNIS. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar prieiga prie jų, paskelbus bet kokius šių paslaugų sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

20 SKYRIUS

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami per kontaktinę formą, esančią mūsų svetainėje.

Uždaryti
Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.Valiuta
Kalba